buurtkenmerken

Gesloten bouwblokken

Gesloten bouwblokken

De opbouw van de Rochusbuurt wordt gekenmerkt door een structuur van gesloten bouwblokken, die relatief grote groene achterterreinen omsluiten.

Het eerste wat opvalt als je door de Rochusbuurt loopt, is de structuur van smalle straten met woningen direct aan de straat. Voortuinen ontbreken en de voordeuren bevinden zich op de rooilijn. Dit geeft de buurt een nogal stenige indruk. Maar het maakt ook dat alle woningen een eigen gezicht hebben. Wonen in de Rochusbuurt is niet anoniem en elke woning heeft een eigen gevel. Dit is ook een van de oorzaken dat het dorpsgevoel tot nu altijd gehandhaafd gebleven is.

Naar boven


Openbare ruimte

Openbare ruimte

De Rochusbuurt heeft opvallend weinig openbare ruimte, bovendien heeft deze over het algemeen slechts een verkeersfunctie.

Het smalle straatprofiel is dominant in de ervaring van de openbare ruimte. Op een paar plekken is het straatbeeld ruimer. Het Hertog Hendrik van Brabantplein is de enige oorspronkelijke opening in het straatprofiel. Ook het speeltuintje aan de Hoefkestraat en het trapveldje aan het Rochushofje doorbreken de structuur van de bebouwde blokken. Daarnaast zijn enkele van de, van oorsprong particuliere, binnenterreinen openbaar geworden, vooral ten behoeve van parkeren. Een uitzondering hierop vormt de Romerohof. Dit is het enige binnenterrein waarop woningen zijn gebouwd..

Naar boven


Diversiteit

Diversiteit

Het meest opvallend aan de bebouwing van de Rochusbuurt is de enorme diversiteit.

Oorspronkelijk is de buurt organisch gegroeid: particulieren ontwikkelden op eigen grond een beperkt aantal woningen. Dit heeft er voor gezorgd dat de bebouwing in de buurt over het algemeen een duidelijke perceelsgewijze opbouw kent. Later is door woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars een meer complexmatige invulling toegevoegd.

Naar boven


Verkeer

Verkeer

De verkeerssituatie is niet ideaal, maar wel typerend voor de stedenbouwkundige opzet van de wijk.

In vrijwijl de gehele wijk hebben de straten een breedte van negen meter. Door het toenemende autogebruik en -bezit raken deze smalle straten steeds voller. De invoering in de jaren tachtig van het verkeerscirculatieplan zorgde voor eenrichtingsverkeer in vrijwel alle straten in de buurt. De trottoirs werden versmald en waar mogelijk werden aan beide zijden van de rijbaan vakken voor langparkeren aangelegd. Bij de gerealiseerde nieuwbouw in de buurt is vaak sprake van dwars inparkeren. De parkeerdruk in de buurt wordt langzaam maar zeker steeds hoger. Steeds vaker kunnen de bewoners hun auto niet meer in de buurt van hun huis kwijt. De Rochusbuurt is geheel omsloten door belangrijke verkeersaders.

Naar boven


Openbaar groen

Verkeer

Het gebrek aan openbaar groen maakt dat de buurt een stenige indruk maakt.

Het enige aanwezige openbaar groen in de buurt bestaat uit een plantsoentje op het Hertog Hendrik van Brabantplein, het speeltuintje aan de Hoefkestraat en het trapveldje aan het Rochushofje. Het plantsoentje aan het Hertog Hendrik van Brabant Plein is te typeren als kijkgroen en doet verder slechts dienst als hondentoilet. Het speeltuintje aan de Hoefkestraat voorziet in een duidelijke behoefte en geeft meerwaarde aan de buurt. Het trapveldje aan het Rochushofje met het kleine basketbal veldje wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Naar boven


Bewoners

Bewoners

De grote variatie in bebouwing in de Rochusbuurt maakt dat de bevolking zeer gemĂȘleerd is.

De bebouwing in de Rochusbuurt varieert van chique tot sjofel. Uiteraard heeft deze invloed op de bewoning. Als je een typering op de bewoners van de Rochusbuurt los wil laten dan is die: zowel volks als academisch. De bevolking kan als eigenwijs en kritisch worden geclassificeerd. De beperkte openbare ruimte en het gebrek aan openbaar groen kunnen voor vooral gezinnen met kinderen reden zijn de buurt te verlaten. Echter, het typische karakter van de wijk, en de nabijheid van het centrum met alle voorzieningen, is juist voor veel mensen reden om zich hier te blijvend te vestigen.

Naar boven


Ondernemen

Werk

In de Rochusbuurt is ruimte voor ateliers, werkplaatsen en praktijkruimtes.

Van oorsprong hebben veel bewoners de mogelijkheid gevonden om binnen de Rochusbuurt in hun levensonderhoud te voorzien. De beschikbaarheid van relatief grote percelen maakte dit mogelijk. Veel bewoners van de Rochusbuurt hebben een ondernemend karakter.

Buurthuis de meerpaal eindhoven - in de Botenbuurt. Gratis Notarissen spreekuur notaris

Lees meer