buurtstatistiek Schouwbroek

strijp buurthuis de meerpaal eindhoven

Over de buurt Schouwbroek

Buurt Schouwbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 22 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.658 adressen per km2. Er wonen 845 huishoudens in buurt Schouwbroek. Postcode 5616 is de meest voorkomende postcode in buurt Schouwbroek. Buurt Schouwbroek ligt binnen Wijk Oud-Strijp in de gemeente Eindhoven.

 

Nieuwsgierig naar het aantal huishoudens of inwoners van de buurt? Of hoe de leeftijdsverdeling in de buurt is? Of altijd al de verdeling willen weten van leeftijd, geslacht of de 945 woningen (huur, koop etc.). Ga dan naar https://allecijfers.nl/buurt/schouwbroek-eindhoven/  voor de meest actuele statistieken.

In de BuurtKijker worden alle Eindhovense buurten onderling vergeleken op basis van hun scores op de onderdelen die betrekking hebben op de dimensies leefbaarheid en sociale veerkracht.

Deze rapportage bevat basisinformatie over beide dimensies voor de buurt Schouwbroek in Eindhoven. Het geeft aan op welke onderdelen binnen iedere dimensie deze buurt gunstiger of ongunstiger scoort. Ook wordt een aantal kerncijfers over de buurt gerapporteerd.

Schouwbroek 2021

Rapport gedownload op 07-12-2022 om 22:05

Overzichtsdiagram

Klik op het diagram om de buitenste ring leesbaar te maken.

Samenleving Beperkt sociaal netwerk Actieve inzet Eigen kracht Mantelzorg Sociale cohesie Thuisvoelen Vrijwilligerswerk Beperkt sociaal netwerk

Eigen kracht Inkomen Financiële reserves Gezondheid Werk Actieradius Minima Financiële regeling Participatiewet uitkeringen Bank-/spaartegoed Schuldhulpverlening Sportdeelname Gebruik jeugdzorg Gebruik WMO Gezondheidsgevoel Langdurige ziekte Medicijngebruik Zorgkosten GGZ Zorgkosten totaal WW uitkeringen Arbeidsongeschiktheid uitkeringen Autobezit Belemmering thuis Belemmering vrije tijd

 

Gezinssamenstelling

Leeftijdsopbouw

Opleidingsniveau

Aantallen en percentages achtergrondinformatie

1504 (0.6%) – Inwoners (% van totaal Eindhoven)

830 (0.7%) – Huishoudens (% van totaal Eindhoven)

785 (0.7%) – Woningen (% van totaal Eindhoven)

22 (0.4%) – Oppervlakte in ha (% totaal Eindhoven)

Buurthuis de meerpaal eindhoven - in de Botenbuurt. Gratis Notarissen spreekuur notaris

Lees meer