Privacyverklaring

Privacyverklaring geldt voor bezoekers van de website www.demeerpaal-eindhoven.nl

Stichting Steunpunt voor Ouderen Botenbuurt en omgeving, Buurthuis De Meerpaal, Schoenerstraat 10A 5616KE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stichting Steunpunt voor Ouderen Botenbuurt en omgeving | Buurthuis De Meerpaal
Schoenerstraat 10 A
5616KE Eindhoven

Tel.: 040-2522859
E-mail: meerpaal.botenbuurt@gmail.nl
KvK nr.: 41093037

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurthuis Meerpaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meerpaal.botenbuurt@gmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Buurthuis Meerpaal verwerkt achtergelaten contactgegevens voor de volgende doelen.

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Stichting Buurthuis Meerpaal verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Buurthuis Meerpaal bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is (1 jaar) om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Buurthuis Meerpaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens Stichting Buurthuis Meerpaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Buurthuis Meerpaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Buurthuis Meerpaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar meerpaal.botenbuurt@gmail.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Buurthuis Meerpaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij gegevens beveiligen

Stichting Buurthuis Meerpaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via meerpaal.botenbuurt@gmail.nl

Contactgegevens:

Stichting Steunpunt voor Ouderen Botenbuurt en omgeving | Buurthuis De Meerpaal
Schoenerstraat 10 A
5616KE Eindhoven

Tel.: 040-2522859
E-mail: meerpaal.botenbuurt@gmail.nl
KvK nr.: 41093037

Buurthuis de meerpaal eindhoven - in de Botenbuurt. Gratis Notarissen spreekuur notaris

Lees meer