Rijbewijskeuring 75+

We rijden allemaal zo graag nog in ons autootje, maar het rijbewijs dient wel op orde te zijn. Vanaf januari tot en met juni (zie onze agenda) komt ‘Rijbewijskeuring Holland’ in Buurthuis De Meerpaal om deze zaken te regelen.


Als weggebruiker is het belangrijk om een veilige rijstijl te hanteren. Het CBR vindt het in bepaalde gevallen verstandig om een medische keuring uit te laten voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u 75+ bent en u uw rijbewijs wilt verlengen of wanneer u ja heeft geantwoord op één of meerdere onderdelen van de gezondheidsverklaring van het CBR.

Om te beoordelen of u in staat bent om een voertuig veilig en zelfstandig te besturen, is een medische keuring in bepaalde situaties noodzakelijk. Onze keuringsarts van ‘Rijbewijskeuring Holland’ in Buurthuis de Meerpaal voert een standaard medisch onderzoek uit, waarbij eventuele gezondheidsrisico’s worden vastgelegd in een medisch verslag. De medische keuring bestaat uit een algemeen gesprek over uw medische geschiedenis, het meten van de bloeddruk, het testen van de ogen, het checken van de urine en mogelijk nog een algemeen lichamelijk onderzoek.

Heeft u eerst nog wat vragen over het verlengen van je rijbewijs? Neem dan contact op met ‘Rijbewijskeuring Holland’ op telefoonnummer 085-1308791.

 

Klik hier naar de website van ‘Rijbewijskeuring Holland’

Volg ons ook op facebook